نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/08/30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸