نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
تراک ماشين آلات صنعتي تراکتور سازي ايران توضيحات شرکت سرمايه گذاري ملت (سهامدار عمده) در خصوص حکم ورشکستگي شرکت ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
گزارش وضعيت نمادهاي متوقف شرکت هاي پذيرفته شده در فرابورس مورخ 96/02/09 (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
زاگرس پتروشيمي زاگرس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
قيستو قند بيستون تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد اطلاعات پيش بيني درآمد هر سهم براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30/12/95 (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
غشصفا شير پاستوريزه پگاه اصفهان اطلاعيه تکميل مشخصات سهامداران شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان(سهامي عام) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
سصفها سيمان اصفهان عدم تغيير پيش بيني درآمد هر سهم (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
مبين پتروشيمي مبين توضيحات شرکت در خصوص نرخ فروش سرويس هاي جانبي (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹