نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
شتهران داروسازي تهران شيمي آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي تصميم هيأت مديره شرکت کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (سهامي عام) جهت تملک کامل شرکت توليدي شيشه بسته‌بندي تاکستان (سهامي خاص) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
وبشهر توسعه صنايع بهشهر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
کچاد معدني و صنعتي چادرملو معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
شبندر پالايش نفت بندرعباس معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸