گوناگون > طنزگونه

بدهکاریم

۱۳۹۵/۰۸/۰۴    ۱۹:۴۳

زندگی یک کارگر

۱۳۹۵/۰۷/۲۱    ۱۲:۳۷

افسار گران شد

۱۳۹۵/۰۵/۲۰    ۰۸:۳۰

صادرات غیر نفتی

۱۳۹۵/۰۴/۰۴    ۰۸:۲۲

شیب گرانی

۱۳۹۵/۰۲/۰۴    ۱۲:۱۸

دخل و خرج عید نوروز

۱۳۹۵/۰۱/۰۸    ۱۰:۱۲

اختلاس کوه !

۱۳۹۴/۱۲/۱۸    ۱۳:۰۷