تحلیل ها > تکنیکال
توضیحات لازم
کلیه گزارشات تحلیلی این سایت به سفارش ما و توسط مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تهیه می شود. مشاوری مجرب که دارای مجوز رسمی از سازمان بورس می باشد. گزارش ها و تحلیل ها با استفاده از اطلاعات منتشر شده رسمی و علم تحلیلگری تهیه و ارائه می شوند. همچنین تحلیل ها با فرض ثبات وضعیت موجود تهیه و ارائه می شوند. بنابراین چنانچه شرایط درونی شرکت ها و یا شرایط بیرونی موثر بر آنها دچار دگرگونی گردد می تواند در نتیجه گیری آنها تغییر ایجاد کند ؛ در هر حال مطالعه این تحلیل ها مطمئنا اطلاعات و شناخت بهتر و بیشتری به شما می دهد اما توصیه ما این است که هیچ گاه آنها را به تنهایی ملاک خرید یا نگهداری یا فروش سهام قرار ندهید و برای تصمیم گیری و معامله کردن شرایط بازار و سایر عوامل لازمه و موثر را نیز مورد توجه قرار دهید. با این توضیحات مسولیت هرگونه استفاده از این تحلیل ها در تصمیم گیری ها بر عهده خوانندگان و اعضای محترم بوده و این سایت از این بابت مسولیتی نخواهد داشت. ملت بازار
ویژه
تحلیل تکنیکال شرکت گروه صنعتی بارز

تحلیل تکنیکال شرکت گروه صنعتی بارز

تحلیل تکنیکال «پکرمان» انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۰۱    ۱۰:۳۷
ویژه
تحلیل تکنیکال شرکت پگاه گلستان «غگلستا»

تحلیل تکنیکال شرکت پگاه گلستان «غگلستا»

تحلیل تکنیکال شرکت پگاه گلستان در 3 بازه زمانی انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهام این شرکت پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۲/۲۲    ۲۱:۰۵
ویژه
تحلیل تکنیکال شاخص بورس در 2 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال شاخص بورس در 2 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال شاخص بورس در 2 بازه زمانی انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت این متغیر بازار سهام پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۷    ۰۹:۳۵
ویژه
تحلیل تکنیکال «ساینا» در 3 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال «ساینا» در 3 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال «ساینا» در 3 بازه زمانی انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۳    ۰۹:۴۳
ویژه
تحلیل تکنیکال «فنوال»

تحلیل تکنیکال «فنوال»

تحلیل تکنیکال «فنوال» انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پیرامون سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۲/۰۴    ۱۶:۲۵
ویژه
تحلیل تکنیکال قند مرودشت در 3 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال قند مرودشت در 3 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال شرکت قند مرودشت در 3 بازه زمانی انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۲/۰۱    ۱۸:۲۰
ویژه
تحلیل تکنیکال «شیران» در دو بازه زمانی

تحلیل تکنیکال «شیران» در دو بازه زمانی

تحلیل تکنیکال «شیران» در دو بازه زمانی انجام و سطوح حمایت و مقاومت پیرامون سهم شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت.
۱۳۹۶/۰۱/۲۷    ۱۰:۰۹
ویژه
تحلیل تکنیکال شرکت پتروشیمی مبین

تحلیل تکنیکال شرکت پتروشیمی مبین

تحلیل تکنیکال شرکت پتروشیمی مبین انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۱/۱۵    ۱۹:۳۲
ویژه
تحلیل تکنیکال شرکت تراکتور سازی ایران در 3 بازه زمانی
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل تکنیکال شرکت تراکتور سازی ایران در 3 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال شرکت تراکتور سازی ایران در 3 بازه زمانی انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۱/۰۸    ۰۹:۲۳
ویژه
تحلیل تکنیکال شرکت املاح معدنی ایران «شاملا»

تحلیل تکنیکال شرکت املاح معدنی ایران «شاملا»

تحلیل تکنیکال شرکت املاح معدنی ایران در دو بازه زمانی انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقامت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۵/۱۲/۲۴    ۰۹:۳۸