تحلیل ها > تکنیکال
توضیحات لازم
کلیه گزارشات تحلیلی این سایت به سفارش ما و توسط مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تهیه می شود. مشاوری مجرب که دارای مجوز رسمی از سازمان بورس می باشد. گزارش ها و تحلیل ها با استفاده از اطلاعات منتشر شده رسمی و علم تحلیلگری تهیه و ارائه می شوند. همچنین تحلیل ها با فرض ثبات وضعیت موجود تهیه و ارائه می شوند. بنابراین چنانچه شرایط درونی شرکت ها و یا شرایط بیرونی موثر بر آنها دچار دگرگونی گردد می تواند در نتیجه گیری آنها تغییر ایجاد کند ؛ در هر حال مطالعه این تحلیل ها مطمئنا اطلاعات و شناخت بهتر و بیشتری به شما می دهد اما توصیه ما این است که هیچ گاه آنها را به تنهایی ملاک خرید یا نگهداری یا فروش سهام قرار ندهید و برای تصمیم گیری و معامله کردن شرایط بازار و سایر عوامل لازمه و موثر را نیز مورد توجه قرار دهید. با این توضیحات مسولیت هرگونه استفاده از این تحلیل ها در تصمیم گیری ها بر عهده خوانندگان و اعضای محترم بوده و این سایت از این بابت مسولیتی نخواهد داشت. ملت بازار
ویژه
تحلیل تکنیکال «خنصیر» در 3 بازه زمانی
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل تکنیکال «خنصیر» در 3 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال شرکت نصیر ماشین در 3 بازه زمانی انجام شده و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پیرامون سهم پرداخته است.
۱۳۹۶/۰۴/۰۵    ۰۹:۰۰
ویژه
تحلیل تکنیکال «مارون» و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پیش رو
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل تکنیکال «مارون» و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پیش رو

تحلیل تکنیکال شرکت پتروشیمی مارون انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پیش روی این شرکت پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۳۱    ۱۱:۴۹
ویژه
تحلیل تکنیکال «خکمک» در 3 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال «خکمک» در 3 بازه زمانی

تحلیل تکنیکال شرکت کمک فنر آیند امین که با نماد «خکمک» در بازار معاملاتی بورس حضور دارد انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۲۴    ۰۹:۳۱
ویژه
تحلیل تکنیکال شرکت موتوژن «بموتو»
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل تکنیکال شرکت موتوژن «بموتو»

تحلیل تکنیکال شرکت موتوژن انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۲۰    ۰۹:۴۸
ویژه
تحلیل تکنیکال «کساپا» با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم

تحلیل تکنیکال «کساپا» با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم

تحلیل تکنیکال شرکت سایپا شیشه انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پیش روی این شرکت پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۰۹    ۱۷:۱۵
ویژه
تحلیل تکنیکال «شسپا» و بررسی سطوح حمایت و مقاومت
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل تکنیکال «شسپا» و بررسی سطوح حمایت و مقاومت

تحلیل تکنیکال شرکت نفت سپاهان در دو بازه زمانی انجام و به بررسی و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۰۸    ۱۲:۲۹
ویژه
تحلیل تکنیکال شاخص بورس
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل تکنیکال شاخص بورس

تحلیل تکنیکال شاخص بورس در دو بازه زمانی انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت این متغیر بازار سهام پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۰۶    ۱۶:۲۹
تحلیل تکنیکال بانک ملت «وبملت»

تحلیل تکنیکال بانک ملت «وبملت»

تحلیل تکنیکال نماد معاملاتی بانک ملت انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۰۶    ۱۳:۱۵
ویژه
تحلیل تکنیکال شرکت گروه صنعتی بارز

تحلیل تکنیکال شرکت گروه صنعتی بارز

تحلیل تکنیکال «پکرمان» انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهم پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۰۱    ۱۰:۳۷
ویژه
تحلیل تکنیکال شرکت پگاه گلستان «غگلستا»

تحلیل تکنیکال شرکت پگاه گلستان «غگلستا»

تحلیل تکنیکال شرکت پگاه گلستان در 3 بازه زمانی انجام و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهام این شرکت پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۲/۲۲    ۲۱:۰۵