تحلیل ها > پیش بینی بازار
ویژه
پیش بینی تحولات بازار سهام در هفته پایانی سال 95

پیش بینی تحولات بازار سهام در هفته پایانی سال 95

هفته پایانی سال 95 در شرایطی آغاز می شود که رکود سراسر بازار را در بر گرفته و تمایل به خرید و فروش سهم میان فعالان بازار به حداقل ممکن رسیده است.
۱۳۹۵/۱۲/۲۱    ۱۶:۲۲
ویژه
پیش بینی روند معاملات بورس در هفته سوم اسفند ماه
ملت بازار بررسی می کند ؛

پیش بینی روند معاملات بورس در هفته سوم اسفند ماه

هفته سوم اسفند ماه در شرایطی آغاز می شود که به نظر می رسد هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم حجم عرضه ها افزایش خواهد یافت.
۱۳۹۵/۱۲/۱۴    ۱۵:۵۷
ویژه
پیش بینی جهت گیری بازار سهام در هفته دوم اسفند ماه
«ملت بازار» گزارش می دهد:

پیش بینی جهت گیری بازار سهام در هفته دوم اسفند ماه

هفته دوم اسفند ماه در شرایطی آغاز می شود که با توجه به رشد شاخص بورس طی روزهای اخیر انتظار می رود روزهای پر رونقی در انتظار فعالان بازار باشد.
۱۳۹۵/۱۲/۰۷    ۲۰:۲۸
ویژه
بررسی عملکرد بازار سهام در هفته نخست اسفند ماه
«ملت بازار» پیش بینی کرد:

بررسی عملکرد بازار سهام در هفته نخست اسفند ماه

هفته نخست اسفند ماه در شرایطی آغاز می شود که نماگر بازار در روزهای پایانی بهمن ماه روند رو به رشدی را در پیش گرفت و در محدوده 77000 واحد به تثبیت رسید.
۱۳۹۵/۱۱/۳۰    ۲۰:۱۵
ویژه
پیش بینی عملکرد بازار سهام در هفته پایانی بهمن ماه

پیش بینی عملکرد بازار سهام در هفته پایانی بهمن ماه

در این گزارش با در نظر گرفتن تحولات سیاسی و رویدادهای چند ورز اخیر به پیش بینی روند داد وستدها در هفته پایانی بهمن ماه پرداخته و ارزش معاملات هر یک از صنایع به طور مجرا مورد بررسی قرار گرفته شده است.
۱۳۹۵/۱۱/۲۴    ۰۹:۲۴
ویژه
پیش بینی عملکرد بازار سهام در هفته سوم بهمن ماه
«ملت بازار» گزارش می دهد:

پیش بینی عملکرد بازار سهام در هفته سوم بهمن ماه

هفته سوم بهمن ماه در شرایطی آغاز می شود که به نظر می رسد با توجه به تحریم های جدید امریکا و همچنین افزایش تنش میان دو کشور شاهد واکنش منفی سهامداران نسبت به بورس باشیم.
۱۳۹۵/۱۱/۱۶    ۱۶:۱۲
ویژه
پیش بینی جهت گیری بازار در هفته دوم بهمن ماه
«ملت بازار» بررسی کرد:

پیش بینی جهت گیری بازار در هفته دوم بهمن ماه

در این گزارش با توجه به افت و خیز قیمت سهام شرکت ها و گزارش های 9 ماهه روند معاملات بازار سهام در هفته دوم بهمن ماه مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.
۱۳۹۵/۱۱/۰۹    ۱۵:۲۷
ویژه
پیش بینی عملکرد بازار سهام در هفته نخست بهمن ماه
«ملت بازار» گزارش می دهد:

پیش بینی عملکرد بازار سهام در هفته نخست بهمن ماه

هفته نخست بهمن ماه در شرایطی آغاز می شود که در روزهای اخیر بازار سهام تا حدودی متمایل به رشد بود و روند داد و ستدها افزایش اندکی داشت. به این ترتیب به نظر می رسد در هفته جاری افزایش حجم معاملات و رشد نسبی دور از انتظار نباشد.
۱۳۹۵/۱۱/۰۲    ۰۹:۰۴
ویژه
پیش بینی عملکرد بازار سهام در هفته پایانی دی ماه
«ملت بازار» گزارش می دهد:

پیش بینی عملکرد بازار سهام در هفته پایانی دی ماه

هفته پایانی دی ماه در شرایطی آغاز می شود که قیمت سهام شرکت ها به پایین ترین سطح رسیده و ریسک سرمایه گذاری در بورس کاهش چشم گیری یافته است.
۱۳۹۵/۱۰/۲۵    ۰۸:۵۴
ویژه
معاملات بورس پر رونق می شود ؟
«ملت بازار» با بررسی متغیرهای کلان و خرد ارزیابی کرد :

معاملات بورس پر رونق می شود ؟

در این گزارش ضمن پیش بینی تحولات بازار سهام در هفته جاری به ارزیابی ارزش معاملات در صنایع مختلف پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۰/۱۸    ۱۰:۵۰