تحلیل ها > تحلیل صنایع
تحلیل صنعت سنگ آهن و معرفی شرکت های بورسی فعال در این گروه
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل صنعت سنگ آهن و معرفی شرکت های بورسی فعال در این گروه

تحلیل صنعت سنگ آهن انجام و ضمن بررسی تغییرات قیمتی به شناسایی ظرفیت های این صنعت در ایران پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۱/۳۰    ۱۲:۵۶
ویژه
تحلیل صنعت کاشی و سرامیک و شناسایی نقاط ضعف و قوت

تحلیل صنعت کاشی و سرامیک و شناسایی نقاط ضعف و قوت

تحلیل صنعت کاشی و سرامیک انجام و به شناسایی نقاط ضعف و قوت آن پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۱/۲۵    ۱۹:۳۷
ویژه
شناسایی ریسک ها و فرصت های صنعت لبنیات در ایران و جهان
«ملت بازار» بررسی کرد:

شناسایی ریسک ها و فرصت های صنعت لبنیات در ایران و جهان

در این گزارش ضمن تحلیل صنعت لبنیات به بررسی و شناسایی ریسک های پیرامون این صنعت پرداخته و در نهایت شرکت های فعال در این صنعت مورد مقایسه قرار گرفته اند.
۱۳۹۶/۰۱/۱۶    ۱۶:۳۹
ویژه
بررسی صنعت روی و مقایسه شرکت های فعال در بورس
«ملت بازار» بررسی کرد:

بررسی صنعت روی و مقایسه شرکت های فعال در بورس

در این گزارش ضمن معرفی صنعت روی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور به مقایسه شرکت های بورسی فعال در این صنعت پرداخته شده است.
۱۳۹۶/۰۱/۱۳    ۱۷:۵۳
ویژه
تحلیل صنعت محصولات کاغذی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل صنعت محصولات کاغذی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها

در این گزارش به بررسی صنعت محصولات کاغذی پرداخته و ضمن معرفی شرکت های فعال در این صنعت به شناسایی ریسک ها و فرصت های پیرامون آن پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۲/۲۵    ۱۶:۴۳
ویژه
تحلیل صنعت فرآورده های نفتی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها

تحلیل صنعت فرآورده های نفتی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها

در این گزارش به تحلیل صنعت فرآورده های نفتی پرداخته شده و ضمن شناسایی ریسک ها و فرصت ها، شرکت های فعال در این صنعت مقایسه شده است.
۱۳۹۵/۱۲/۱۸    ۱۶:۰۳
ویژه
تحلیل صنعت مس و شناسایی ریسک ها و فرصت ها
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل صنعت مس و شناسایی ریسک ها و فرصت ها

در این گزارش به تحلیل جامع از صنعت مس پرداخته شده و ضمن ارزیابی ریسک ها و فرصت ها به بررسی شرکت های فعال در این صنعت پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۲/۱۴    ۰۹:۳۳
ویژه
تحلیل صنعت روغن نباتی و ارزیابی ریسک های پیرامونی
«ملت بازار» گزارش می دهد:

تحلیل صنعت روغن نباتی و ارزیابی ریسک های پیرامونی

تحلیل جامع از صنعت روغن نباتی صورت گرفته و ضمن ارزیابی ریسک های پیرامونی این صنعت به مقایسه شرکت های فعال پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۲/۰۴    ۱۶:۱۵
ویژه
بررسی صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی
«ملت بازار» بررسی کرد:

بررسی صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی

صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی با 9 نماد در دو بازار معاملاتی بورس و فرابورس حضور دارد در این گزارش به بررسی این صنعت پرداخته و به مقایسه شرکت های زیر مجموعه این صنعت پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۱/۲۷    ۲۰:۳۹
ویژه
بررسی ارزش معاملات بورس و 5 صنعت بزرگ بازار سهام
تحلیل صنعت، شماره 75

بررسی ارزش معاملات بورس و 5 صنعت بزرگ بازار سهام

درحالی طی روزهای اخیر حجم و ارزش معاملات بازار سهام با افت نسبی مواجه شده که در این گزارش به بررسی ارزش معاملات بورس و 5 صنعت بزرگ در قالب چند نمودار پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۰/۲۸    ۰۹:۰۲