تحلیل ها > تحلیل صنایع
ویژه
تحلیل صنعت پتروشیمی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل صنعت پتروشیمی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها

تحلیل صنعت پتروشیمی انجام و به شناسایی ریسک ها و فرصت های پیرامون این صنعت پرداخته شده است.
۱۳۹۶/۰۴/۰۵    ۱۶:۲۸
ویژه
تحلیل صنعت حمل و نقل و ارزیابی ریسک های پیرامونی
«ملت بازار» بررسی می کند:

تحلیل صنعت حمل و نقل و ارزیابی ریسک های پیرامونی

تحلیل صنعت حمل و نقل انجام و ضمن بررسی ریسک های پیرامون، عملکرد شرکت های بورسی فعال در این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
۱۳۹۶/۰۳/۲۳    ۱۶:۴۹
ویژه
فرصت و ریسک های صنعت لیزینگ در اقتصاد جهان و ایران
«ملت بازار» بررسی کرد:

فرصت و ریسک های صنعت لیزینگ در اقتصاد جهان و ایران

در این گزارش ضمن بررسی صنعت لیزینگ به شناسایی ریسک ها و چالش های آن پرداخته شده و عملکرد کشورهای پیشتاز در این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۱۳۹۶/۰۳/۲۲    ۱۳:۴۱
ویژه
تحلیل جایگاه صنعت زغال سنگ در ایران و جهان
«ملت بازار» بررسی می کند ؛

تحلیل جایگاه صنعت زغال سنگ در ایران و جهان

در این گزارش ضمن بررسی وضعیت صنعت زغال سنگ در ایران و جهان به شناسایی نقاط ضعف و قوت این صنعت پرداخته شده است.
۱۳۹۶/۰۳/۱۳    ۰۹:۴۷
ویژه
تحلیل صنعت برق و شناسایی ریسک های پیرامونی آن
«ملت بازار» گزارش می دهد:

تحلیل صنعت برق و شناسایی ریسک های پیرامونی آن

در این گزارش ضمن ارائه تحلیل جامع از صنعت برق و معرفی کشور های بزرگ تولید کننده این محصول به شناسایی و معرفی ریسک های پیرامون پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۳/۰۷    ۱۴:۰۴
ویژه
تحلیل چالش ها و فرصت های صنعت آلومینیوم
«ملت بازار» بررسی می کند ؛

تحلیل چالش ها و فرصت های صنعت آلومینیوم

تحلیل صنعت آلومینیوم انجام و به برسی چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت پرداخته شد و عملکرد شرکت های بورسی فعال در این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
۱۳۹۶/۰۳/۰۲    ۱۶:۰۹
ویژه
تحلیل صنعت سیمان و بررسی شرکت های بورسی
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل صنعت سیمان و بررسی شرکت های بورسی

در این گزارش صنعت سیمان مورد ارزیابی قرار گرفته و به مقایسه مفروضات بودجه شرکت های بورسی فعال در این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.
۱۳۹۶/۰۲/۱۳    ۱۶:۵۳
ویژه
تحلیل صنعت سنگ آهن و معرفی شرکت های بورسی فعال در این گروه
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل صنعت سنگ آهن و معرفی شرکت های بورسی فعال در این گروه

تحلیل صنعت سنگ آهن انجام و ضمن بررسی تغییرات قیمتی به شناسایی ظرفیت های این صنعت در ایران پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۱/۳۰    ۱۲:۵۶
ویژه
تحلیل صنعت کاشی و سرامیک و شناسایی نقاط ضعف و قوت

تحلیل صنعت کاشی و سرامیک و شناسایی نقاط ضعف و قوت

تحلیل صنعت کاشی و سرامیک انجام و به شناسایی نقاط ضعف و قوت آن پرداخته شد.
۱۳۹۶/۰۱/۲۵    ۱۹:۳۷
ویژه
شناسایی ریسک ها و فرصت های صنعت لبنیات در ایران و جهان
«ملت بازار» بررسی کرد:

شناسایی ریسک ها و فرصت های صنعت لبنیات در ایران و جهان

در این گزارش ضمن تحلیل صنعت لبنیات به بررسی و شناسایی ریسک های پیرامون این صنعت پرداخته و در نهایت شرکت های فعال در این صنعت مورد مقایسه قرار گرفته اند.
۱۳۹۶/۰۱/۱۶    ۱۶:۳۹