تحلیل ها > تحلیل صنایع
ویژه
تحلیل صنعت محصولات کاغذی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل صنعت محصولات کاغذی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها

در این گزارش به بررسی صنعت محصولات کاغذی پرداخته و ضمن معرفی شرکت های فعال در این صنعت به شناسایی ریسک ها و فرصت های پیرامون آن پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۲/۲۵    ۱۶:۴۳
ویژه
تحلیل صنعت فرآورده های نفتی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها

تحلیل صنعت فرآورده های نفتی و شناسایی ریسک ها و فرصت ها

در این گزارش به تحلیل صنعت فرآورده های نفتی پرداخته شده و ضمن شناسایی ریسک ها و فرصت ها، شرکت های فعال در این صنعت مقایسه شده است.
۱۳۹۵/۱۲/۱۸    ۱۶:۰۳
ویژه
تحلیل صنعت مس و شناسایی ریسک ها و فرصت ها
«ملت بازار» بررسی کرد:

تحلیل صنعت مس و شناسایی ریسک ها و فرصت ها

در این گزارش به تحلیل جامع از صنعت مس پرداخته شده و ضمن ارزیابی ریسک ها و فرصت ها به بررسی شرکت های فعال در این صنعت پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۲/۱۴    ۰۹:۳۳
ویژه
تحلیل صنعت روغن نباتی و ارزیابی ریسک های پیرامونی
«ملت بازار» گزارش می دهد:

تحلیل صنعت روغن نباتی و ارزیابی ریسک های پیرامونی

تحلیل جامع از صنعت روغن نباتی صورت گرفته و ضمن ارزیابی ریسک های پیرامونی این صنعت به مقایسه شرکت های فعال پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۲/۰۴    ۱۶:۱۵
ویژه
بررسی صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی
«ملت بازار» بررسی کرد:

بررسی صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی

صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی با 9 نماد در دو بازار معاملاتی بورس و فرابورس حضور دارد در این گزارش به بررسی این صنعت پرداخته و به مقایسه شرکت های زیر مجموعه این صنعت پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۱/۲۷    ۲۰:۳۹
ویژه
بررسی ارزش معاملات بورس و 5 صنعت بزرگ بازار سهام
تحلیل صنعت، شماره 75

بررسی ارزش معاملات بورس و 5 صنعت بزرگ بازار سهام

درحالی طی روزهای اخیر حجم و ارزش معاملات بازار سهام با افت نسبی مواجه شده که در این گزارش به بررسی ارزش معاملات بورس و 5 صنعت بزرگ در قالب چند نمودار پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۰/۲۸    ۰۹:۰۲
ویژه
تحلیل صنعت پتروشیمی و مقایسه شرکت ها
تحلیل صنعت، شماره 74

تحلیل صنعت پتروشیمی و مقایسه شرکت ها

در این گزارش ضمن بررسی و مقایسه صنعت پتروشیمی در ایران و جهان به معرفی شرکت های بورسی فعال در این صنعت پرداخته شد و ریسک های این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
۱۳۹۵/۱۰/۲۵    ۰۸:۵۳
ویژه
تحلیل ریسک ها و فرصت های صنعت برق در بازار سهام
تحلیل صنعت، شماره 73

تحلیل ریسک ها و فرصت های صنعت برق در بازار سهام

در این گزارش ضمن معرفی صنعت برق به تجریه و تحلیل ریسک ها و فرصت های پیرامون این صنعت در اقتصاد ایران و بازار سهام پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۰/۱۷    ۲۰:۵۳
ویژه
تحلیل ریسک ها و فرصت های صنعت سیمان
تحلیل صنعت، شماره 72

تحلیل ریسک ها و فرصت های صنعت سیمان

در این گزارش به معرفی صنعت سیمان و نقش آن در توسعه زیر ساخت ها واقتصاد کشور پرداخته و جایگاه جهانی ایران در این صنعت شناسایی شده، در نهایت ریسک ها و فرصت های این صنعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.
۱۳۹۵/۱۰/۰۸    ۱۹:۴۸
ویژه
تحلیل صنعت شوینده به همراه شناسایی ریسک ها و فرصت ها در بازار سهام
تحلیل صنعت، شماره 71

تحلیل صنعت شوینده به همراه شناسایی ریسک ها و فرصت ها در بازار سهام

در این گزارش صنعت شوینده مورد بررسی قرار گرفته و به شناسایی ریسک ها، فرصت ها و عملکرد شرکت های بورسی فعال پرداخته شده است.
۱۳۹۵/۱۰/۰۱    ۱۹:۲۸