کد خبر: ۴۹۲۶۳
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۹
روز گذشته به ثبت رسید ؛
در معاملات روز گذشته بورس کالا 1160 قرارداد آپشن سکه با سررسیدهای دی و اسفندماه سال 95 منعقد شد.
به گزارش ملت بازار، بررسی معاملات روز گذشته قراردادهای اختیار خرید سکه در بورس کالا بیانگر آن است که در قرارداد اختیار خرید سررسید دی ماه در مجموع ۴۶۹ و در سررسید اسفند ۳۹۶ قرارداد و همچنین در قرارداد اختیار فروش سررسید اسفند ماه ۲۹۵ قرارداد منعقد شده است.

نگاهی به جزییات قرارداد اختیار خرید برای سررسید دی ماه جاری نشان می دهد که در قیمت اعمال یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان ۶۳ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ۲۴۰ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان ۳۰ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان ۱۳۵ قرارداد و قیمت اعمال یک میلیون ۲۲۵هزار تومان ۱ قرارداد منعقد شد.

این در شرایطی است که در معاملات اختیار خرید سکه در سررسید اسفند ماه نیز در قیمت اعمال یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، ۱۰ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان نیز ۵۲ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان ۲۰ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان ۴۰ قرارداد و در قیمت اعمال یک میلیون و ۲۲۵ هزار تومان ۲۷۴ قرارداد منعقد شد.

همچنین در معاملات قرارداد اختیار فروش سکه نیز که تنها در سررسید اسفند ماه فعال است، طی روز گذشته ۲۹۵ قرارداد به ثبت رسید. به طوری که در قیمت اعمال یک میلیون ۱۲۵ هزار تومان ۳۸ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ۴۳ قرارداد ، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان ۱۴۹ قرارداد و در قیمت اعمال یک میلیون ۲۲۵ هزار تومان ۶۵ قرارداد منعقد شد.

انتهای مطلب

نام:
ایمیل:
* نظر: