آرشیو نظرسنجی
توضیحات لازم

هدف از نظرسنجی این است که اکثریت اعضا در مورد مسائل مهم و کلی که معمولا پاسخ اولیه به آنها کوتاه و مختصر است چگونه می اندیشند تا بدانیم که نظرات و احتمالات اعضای سایت ملت بازار در مقابل یک اتفاق آتی، پیش بینی و آینده نگری آنان درخصوص آن اتفاق چیست. بدیهی است سایت مسولیتی در مقابل نظرهای ارسالی و جمع بندی آن نخواهد داشت، اما دانستن این که اکثریت اعضای محترم « بمثابه یک جامعه آماری » درخصوص یک موضوع مهم و آتی چگونه می اندیشند خالی از لطف و خالی از فایده نخواهد بود. ملت بازار