تاریخ
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
عنوان
آغاز دوره ثبت سفارش در نماد حسير1
توضیحات
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت در خصوص عرضه اوليه سهام شرکت ريل سير کوثر در نماد حسير1 تاکيد مي گردد دوره ثبت سفارش از ساعت 10:00 لغايت 12:00 مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران