تاریخ
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
عنوان
توقف نمادهاي معاملاتي دروزح،سكردح،كساپاح،قنيشا،بكاب،كگاز،بفجر
توضیحات
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي حق تقدم شركتهاي روز دارو(دروزح)،سيمان كردستان(سكردح)،سايپا شيشه(كساپاح) با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي،شركتهاي قند نيشابور(قنيشا)،صنايع جوشكاب يزد(بكاب) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي،شركت شيشه و گاز(كگاز)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره،شركت پتروشيمي فجر(بفجر) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه، متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازارشركت بورس اوراق بهادار تهران