تاریخ
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
عنوان
بازگشايي نماد معاملاتي خمحور
توضیحات
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت توليد محور خودرو پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تغيير موضوع فعاليت شركت ، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاي اعضاي هيات مديره و تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1395/12/30 ،با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران