جستجو

طلا

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر  دستبند طلا چشم نظر

دستبند طلا چشم نظر

دستبند به وزن 2.73 مشتريان ارجمند محاسبه كلي قيمت طلا بر توجه به محاسبه سود، اجرت ساخت و اخذ ماليات ارزش افزوده ي سود، اجرت ساخت و طلاي خام بر اساس قوانين موجود مي باشد
57,002,400 ریال
تصویر  نیم ست طلا M5

نیم ست طلا M5

نیم ست ( بدون زنجیر ) به وزن 1/75 گرم مشتريان ارجمند محاسبه كلي قيمت طلا بر توجه به محاسبه سود، اجرت ساخت و اخذ ماليات ارزش افزوده ي سود، اجرت ساخت و طلاي خام بر اساس قوانين موجود مي باش
36,540,000 ریال
تصویر  نیم ست طلا M7

نیم ست طلا M7

نیم ست ( بدون زنجیر ) به وزن 1/59 گرم مشتريان ارجمند محاسبه كلي قيمت طلا بر توجه به محاسبه سود، اجرت ساخت و اخذ ماليات ارزش افزوده ي سود، اجرت ساخت و طلاي خام بر اساس قوانين موجود مي باش
33,199,200 ریال
تصویر  نیم ست طلا M15

نیم ست طلا M15

نیم ست ( بدون زنجیر ) به وزن 2/02 گرم مشتريان ارجمند محاسبه كلي قيمت طلا بر توجه به محاسبه سود، اجرت ساخت و اخذ ماليات ارزش افزوده ي سود، اجرت ساخت و طلاي خام بر اساس قوانين موجود مي باش
42,177,600 ریال
تصویر  نیم ست طلا M18

نیم ست طلا M18

نیم ست ( بدون زنجیر ) به وزن 2/12 گرم مشتريان ارجمند محاسبه كلي قيمت طلا بر توجه به محاسبه سود، اجرت ساخت و اخذ ماليات ارزش افزوده ي سود، اجرت ساخت و طلاي خام بر اساس قوانين موجود مي باش
44,265,600 ریال
تصویر  نیم ست طلا M19

نیم ست طلا M19

نیم ست ( بدون زنجیر ) به وزن 1/58 گرم مشتريان ارجمند محاسبه كلي قيمت طلا بر توجه به محاسبه سود، اجرت ساخت و اخذ ماليات ارزش افزوده ي سود، اجرت ساخت و طلاي خام بر اساس قوانين موجود مي باش
32,990,400 ریال