جستجو

درباره ما

تیم ملت بازار در راستای خدمت به تمام اقشار جامعه به صورت سامانه ای یکپارچه و جامع در دسترس است  تا هموطنان عزیزمان در جای جای ایران بزرگ بتوانند به خرید راحت و آسان بپردازند