جستجو

ارسال و عودت

سفارشات ثبت شده در سامانه با توجه به بازه زمانی اعلام شده برای هرکالا در سایت، درروزهای کاری برای مشتریان ارسال می گردد.


لازم به ذکر است قیمت های مندرج در سامانه برای هرکالا با احتساب مالیات و ارزش افزوده می باشند.